Kia Carnival Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Здравейте на всички в групата. Не ми светят габаритите и осветлението на таблото, всичко друго си работи перфектно. Киа карнивал 2 дизел 2006г.каква е причината ако някой знае моля за помощ. Много си харесвам колата
 

· Super Moderator
Joined
·
521 Posts
Здравейте на всички в групата. Не ми светят габаритите и осветлението на таблото, всичко друго си работи перфектно. Киа карнивал 2 дизел 2006г.каква е причината ако някой знае моля за помощ. Много си харесвам колата
Добре дошли във форумите!

Можете ли да публикувате на английски? От Google Translate мисля, че питате за размерите на таблото?
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top