Kia Carnival Forum banner

Проблем с габаритите и осветлението на таблото

531 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  Phantasm22
Здравейте на всички в групата. Не ми светят габаритите и осветлението на таблото, всичко друго си работи перфектно. Киа карнивал 2 дизел 2006г.каква е причината ако някой знае моля за помощ. Много си харесвам колата
1 - 4 of 4 Posts
Здравейте на всички в групата. Не ми светят габаритите и осветлението на таблото, всичко друго си работи перфектно. Киа карнивал 2 дизел 2006г.каква е причината ако някой знае моля за помощ. Много си харесвам колата
Добре дошли във форумите!

Можете ли да публикувате на английски? От Google Translate мисля, че питате за размерите на таблото?
Нямам осветление на таблото а също и габаритите не светят
Можете ли да го вземете за ремонт?
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top